Van burn-out naar levenszin

Over dieperliggende oorzaken van burn-out

‘Van burn-out naar levenszin’. Dat is de titel van een boek dat ik onlangs las. En dat boek raakte wat snaren bij mij. Misschien vind je er ook wel herkenning in bij jezelf, of bij iemand in je omgeving die een burn-out heeft (gehad). In dit schitterende boek gaat de schrijver Jane Alice Coerts op zoek naar de dieperliggende oorzaken van een burn-out. In de spreekkamer van de bedrijfsarts of psycholoog komen deze vaak niet aan de orde. Dat kan ertoe leiden dat de oorzaken van de burn-out niet bij de bron worden aangepakt en dat kan vervolgens weer leiden tot een terugval in de burn-out.

Oorzaken van burn-out

De dieperliggende oorzaken van een burn-out zijn vaak gelegen in de (vroege) jeugd. Coerts onderscheidt drie oorzaken:
– niet genomen rouw,
– plekverwarring, en
– passie in de schaduw

Niet genomen rouw

De manier waarop je in je jeugd leerde omgaan met verlies is een krachtige voorspeller voor de patronen die je in je latere leven gaat hanteren. Bij verlies kan het gaan om het verlies van een dierbare of iets dierbaars; een geliefde, gezondheid, een ouder, fijn werk, een stabiele jeugd. Als je vanuit je gezin van herkomst leert dat het antwoord op verlies stug doorgaan is, de schouders eronder en doorbijten, dan ga je dit patroon later herhalen. Het maakt dat je verhardt, er geen ruimte is voor emoties en de levensenergie uitdooft. Over het vroege overlijden van een vader of moeder als bron van een burn-out schreef ik een e-book.

Plekverwarring

Van plekverwarring is sprake als het kind taken en verantwoordelijkheden op zich neemt die niet passend zijn bij zijn leeftijd. Het kind doet dat omdat het onbewust onvolkomenheden ziet in het systeem van het gezin van herkomst. Door taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen, verbindt het zich met het gezin van herkomst. Hierdoor  komt het kind op een ‘magische plek’, die niet de zijne is. Op deze plek ontwikkelt het kind ook kwaliteiten die gewaardeerd worden en waar het zichzelf mee gaat identificeren. Ook anderen waarderen het kind om deze kwaliteiten.
Als harde werker neem je geen tijd voor ontspanning; je krijgt het niet voor elkaar taken te delegeren. Als bemiddelaar in conflicten tussen je ouders, lukt het je niet om conflicten daar te laten waar ze horen. Deze patronen die later ook breder worden ingezet, leiden uiteindelijk tot overbelasting.

Passie in de schaduw

Met ‘passie in de schaduw’ bedoelt Coerts dat je je hart onvoldoende volgt. Je raakt het zicht kwijt op jouw bijdrage aan de wereld, met als gevolg verlies van rust en focus.
In je trouw aan het gezin van herkomst kan je verleren om vragen te stellen als: beleef ik hier plezier aan, zijn de keuzes die ik maak een afspiegeling van wie ik ten diepste bedoeld ben te zijn, wat drijft mij om dit te doen of te laten? Als je hart onvoldoende betrokken is bij het leven dat je leidt zul je focus verliezen en onvoldoende opladen. Ook dit kan weer een bron van burn-out zijn.

Niet alleen oorzaken, maar ook oplossingen

Het boek beschrijft niet alleen oorzaken van burn-out, maar ook oplossingen. En dat zijn geen quick fixes. Patronen die in de jeugd zijn ontstaan, zijn er niet voor niets. Ze hebben je tot nu toe geholpen je staande te houden en zijn onderdeel van je identiteit geworden. Daaraan werken doe ik met mijn coachklanten. Ben je nieuwsgierig naar mijn manier van coachen, dan kun je natuurlijk contact met me opnemen.

PS…

Is niet genomen rouw bij jou een issue, dan kan je mijn gratis e-book downloaden over de levenslange gevolgen van jong ouderverlies.

Vraag hier het gratis e-book aan
Toestemming toezending e-book